Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
Završen vebinar „Teaching Students with Disabilities” u okviru Erasmus+ ReFLAME projekta

U okviru Erasmus+ projekta ReFLAME (Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro) koji je finansiran od strane Evropske komisije, čiji je partner Filološki fakultet Univerziteta Donja Gorica, a kojim koordinira Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore, u periodu od 14. do 18. marta 2022. održan je vebinar pod nazivom Teaching Students with Disabilities.

Kroz intenzivan petočasovni rad u toku radne sedmice, predstavljeni su osnovi pristupi, metode i principi nastavnog rada sa studentima sa oštećenjima vida i sluha s posebnim osvrtom na nastavu stranih jezika i prevođenja ali i drugih oblasti. Takođe su predstavljene i najnovije asistivne tehnologije i oprema koje se u tom procesu koriste. Obuku su vodili eksperti iz predmetne oblasti sa Univerziteta u Varšavi, a kroz brojna gostujuća predavanja i intervjue praktičara podijeljena su iskustva i primjeri dobrih praksi. Vebinaru su prisustvovali predavači sa crnogorskih i američkih univerziteta.

Cilj projekta ReFLAME je reforma silabusa stranih jezika struke na univerzitetima u Crnoj Gori, usklađivanje sa jezičkim potrebama za ostvarivanje akademskih mobilnosti i internacionalizaciju akademskog iskustva te udovoljavanje zahtjevima tržišta rada. Dodatno, projekat ima za cilj izradu savremenih nastavnih udžbenika stranih jezika struke za predmetne oblasti te obuku nastavnog kadra za korišćenje najsavremenijih metoda u izvođenju nastave u šta spada i prilagođavanje sadržaja za potrebe studenata sa invaliditetom.