Obavještenja

Osnovne studije
Teuta Lulgjuraj - odbrana master rada

Javna odbrana master rada ,,Upotreba kondicionalnih rečenica u političkom diskursu " kandidatkinje Teute Lulgjuraj će se održati u subotu, 18. juna u amfiteatru AP na prizemlju, sa početkom u 10 h.