Obavještenja

blog-img
Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija

Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2020/2021. godinu.

Otvoren je konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2020/2021. godinu. Filološki fakultet će ove godine primiti 40 studenata. Dokumenta za upis se predaju 30. juna, 1. i 2. jula 2020. godine (utorak, srijeda i četvrtak) od 10 do 14 sati, u prostorijama UDG, ili elektronskim putem od 30. juna do 2. jula do kraja dana.

 

 

Dokumentacija za upis u I godinu studija se može podnositi na dva načina:

                 1.  fizičkim dolaskom u zgradu UDG-a, gdje su obezbijeđeni svi uslovi u skladu sa preporukama IJZ-a i mjerama NKT-a i

                 2.  elektronskim putem za kandidate i kandidatkinje koji ne mogu doći u zgradu

 

 

 

DOKUMENTA KOJA JE POTREBNO DOSTAVITI PRILIKOM UPISA:

        1.  Popunjeni formular za bodovanje (može se popuniti elektronski, preuzeti sa sajta ili popuniti u prostorijama Univerziteta na dan upisa)

        2.  Popunjeni upitnik za drugi strani jezik (https://ff.udg.edu.me/download)

        3.  Svjedočanstva iz četiri razreda srednje škole

        4.  Diploma o položenom završnom, odnosno stručnom ispitu

        5.  Diploma Luča

        6.  Izvod iz matične knjige rođenih ili fotokopija lične karte

        7.  Fotografija (kao za lična dokumenta, a ako se predaje lično, potrebno je dostaviti dvije fotografije).

 

 

U prilogu možete naći fajl sa odgovorima na sva vaša pitanja.