Obavještenja

Filološki fakultet je potpisao Ugovor o saradnji sa osnovnom školom “Radojica Perović” i gimnazijom “Slobodan Škerović” iz Podgorice.

Filološki fakultet je potpisao Ugovor o saradnji sa osnovnom školom “Radojica Perović” i gimnazijom “Slobodan Škerović” iz Podgorice. Na osnovu saradnje studenti master akademskih studija (nastavnički modul) Filološkog fakulteta imaće mogućnost da obavljaju nastavnu praksu u okviru koje će se neposredno upoznati sa radom u učionici, nastavnim metodama i steći iskustvo neophodno sa efikasnije uključivanje u nastavnički kontekst.