Predavači

Asistent
dr Milun Lutovac

Dr Milun Lutovac diplomirao je na Odsjeku za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od 1996. do 2001. godine bio je profesor u Gimnaziji "Niko Rolović" u Baru, a od 2002. do 2007. godine, na mjestu direktora Centra za kulturu, bio je angažovan na organizaciji i prezentaciji kulture grada Bara.

Diplomatsku akademiju "Gavro Vuković", završio je na Pravnom fakultetu, UCG, 2004.

Magistrirao je međunarodne odnose na Fakultetu pravnih nauka, UDG, u Podgorici, 2009. godine.

Od školske 2009/10. godine na Fakultetu umjetnosti, Univerziteta Donja Gorica u Podgorici, bio je angažovan kao asistent prof. emeritusu dr Milivoj Solaru, na predmetima: Moderna književnost, Savremena književnost, Teorija književnosti, Velike književne epohe i Estetika.

Doktorirao je na UNIVERZITETU DONJA GORICA u Podgorici /UDG - Fakultet umjetnosti, katedra: Teorija savremene umjetnosti/

Pisac je više stručnih knjiga, od kojih izdvajamo:

“Na razmeđu svjetova i epoha - Književnik i političar Stefan Mitrov Ljubiša” / Nakladno istraživački zavod „Politička kultura“, Zagreb, 2011. godine/; “Stih i slika – Uticaj Njegoševog djela na stvaralaštvo Teodora Valerioa, Pera Počeka i Petra Lubarde” / Narodna biblioteka "Radosav Ljumović", Podgorica, 2013. godine/; “Lirizam u romanima „Nevidbog” Rista Ratkovića i “Mojkovačka bitka” Ćamila Sijarića” /JU "Ratkovićeve večeri poezije", Bijelo Polje, 2015. godine/.

Međunarodni, regionalni i nacionalni naučni skupovi i časopisi:

"Romani mojkovačkog književnog kruga" / Humanističke studije,  HS UDG, 6/2 0 1 9, Podgorica;

"Uloga ženskog liderstva u unapređenju poslovanja", grupa autora: Bojana Ostojić, Irena  Petrušić i Milun Lutovac, Vojno delo (2/2 0 2 0), Beograd;

"Roman koji počinje malim slovom" /Lana Bastašić, "Uhvati zeca", Kontrast, Beograd, 2018/ Humanističke studije,  HS UDG, 5/2 0 1 9, Podgorica;

“Bitka i poetika - Intertekstualnost romana mojkovačkog književnog kruga”, Vojno delo (7/2 0 1 9), Beograd;

"Uloga poslovnog odlučivanja u funkcionisanju kompanije", grupa autora: Dragan Bulatović, Bojana Ostojić, Mitar Lutovac i Milun Lutovac, Vojno delo (2/2 0 1 9), Beograd;

„Mentalitet kao konstanta u djelu S. M. Ljubiše“, Međunarodni naučni skup „Književno djelo Stefana Mitrova Ljubiše u svom vremenu i danas“, CANU (7. - 8. 11. 2018.), Podgorica;

„Narator Mediterana - S. M. Ljubiša“, Međunarodni i multidisciplinarni naučni simpozijum „Stefan Mitrov Ljubiša: intertekstualna interpretacija“ (27 - 28. 02. 2018.), Budva, Petrovac;

“Intertestualità del romanzo "Montenegro" di Milovan Djilas con i romanzi di Franz Kafka "Il processo" e "Lo Straniero" di Alber Camus”, Časopis za umjetnost i visoko obrazovanje “ACADEMY” (2017), Milano, Italia;

“Mit i oblik – Ogled o skrivenim izvorima Barskog rodoslova”, Međunarodni naučni skup „1000 – GODIŠNJICA SVETOG JOVANA VLADIMIRA“, CANU (21. 10. 2016.), Podgorica;

“Lirizam u romanima “Nevidbog” Rista Ratkovića i “Mojkovačka bitka” Ćamila Sijarića, 45. Ratkovićeve večeri poezije (2015), Bijelo Polje;

“Anatomija jedne književne hajke”, Naučni skup „DANILO KIŠ - 80 GODINA OD ROĐENJA (1935-2015)“, CANU (15. – 16. 10. 2015.), Podgorica;

“Na razmeđu svjetova i epoha”, o književnom i političkom djelovanju Stefana Mitrovog Ljubiše, Politička kultura (2011), Zagreb, Hrvatska;

“Tehnike i postupci modernističke naracije u romanu “Mojkovačka bitka” Ćamila Sijarića“, Institut za bosanski jezik i književnost, Časopis „Bosnistika plus” (2014) Tuzla, BiH;

“Meditativna proza Mihaila Lalića - Prelazni period“, Naučni skup „100 GODINA OD ROĐENJA MIHAILA LALIĆA“, CANU (7. - 8. 10. 2014.), Podgorica;

“Identitet i institucija - Analiza jednog slučaja”, Naučni simpozijum „ O IDENTITETU“, CANU (11. - 12. 04. 2013.), Podgorica;

dr Milun Lutovac
Predmeti
Kontakt podaci