Predavači

Saradnik
mr Agron M. Camaj

Agron M. Camaj rođen 6.7.1977. godine u Titogradu. Nakon završene Gimnazije „S. Škerović“, diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, a postdiplomske studije pohađa na Univerzitetu Donja Gorica. Radio je u državnim institucijama i međunarodnim organizacijama, a od 2013. godine se isključivo bavi prevodilaštvom. Prevodi jezičke kombinacije albansko-crnogorski i albansko engleski jezik. Član je Komisije za imenovanje tumača za albanski jezik Ministarstva pravde Crne Gore, Crnogorskog udruženja tumača i Udruženja konferencijskih prevodilaca Crne Gore.

U izdanju izdavačke kuće CID iz Podgorice objavio je prevod „Kanona Leke Dukađinija“ sa albanskog jezika. 

mr Agron M. Camaj