Predavači

Saradnik
Ivana Gojković

Ivana Gojković je rođena 11. Maja 1998. godine na Cetinju. U Podgorici je završila osnovnu a u Londonu srednju školu. Akademske 2016/2017. godine upisuje Filološki fakultet na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici. Tokom studija bila je dobitnik nagrade Univerziteta Donja Gorica za najboljeg studenta i Studentske nagrade Glavnog grada Podgorica za najboljeg studenta prve godine. Osnovne akademske studije je završila 2019. godine, stekla zvanje Bachelor i nagrađena je kao najbolji student prve generacije na Filološkom fakultetu na Univerzitetu Donja Gorica. Studentkinja je druge godine master studija na Filološkom fakultetu Univerziteta Donja Gorica. Angažovana je kao demonstrator u nastavi na Filološkom fakultetu  UDG-a na predmetima Savremeni engleski jezik 1 (pismene i usmene vježbe) i Savremeni engleski jezik 3 (prevođenje).

Ivana Gojković