Predmeti

FFMK
Moderna književnost

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 3
Obavezan: Ne
Fond časova:
Smjer: Opšti smjer

(1P + 1V), 3 ECTS

Angažovani predavači: