Predmeti

FFŠJ1
Španski jezik 2

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 3
Obavezan: Ne
Fond časova:
Smjer: Opšti smjer

1P + 1V, 3 ECTS

Angažovani predavači: