Predmeti

FFMD
Velike književne epohe

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 3
Obavezan: Ne
Fond časova:
Smjer: Opšti smjer

(1P + 1V), 3 ECTS

Angažovani predavači: