Predmeti

FFIMK
Integrisane marketinške komunikacije

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 3
Obavezan: Ne
Fond časova:
Smjer: Opšti smjer

(1P + 1V), 3 ECTS

Angažovani predavači: