Predmeti

FFTJ5
Turski jezik 5

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 3
Obavezan: Ne
Fond časova:
Smjer: Opšti smjer

1P + 1V, 3 ECTS

Angažovani predavači: