Opste informacije o fakultetu

O fakultetu

Filološki fakultet osnovan je 04.02.2016. godine kao privatna ustanova visokog obrazovanja u sastavu Univerziteta Donja Gorica, sa primarnim ciljem da realizuje osnovne i postdiplomske studije iz oblasti stranih jezika i književnosti. Studijski program za Engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta Donja Gorica namijenjen je obrazovanju stručnjaka iz područja anglistike u obimu koji je nužan preduslov za nastavak obrazovanja na postdiplomskom studijskom programu za nastavnike i prevodioce u Crnoj Gori i okruženju, kao i za buduće naučnike, a koji s druge strane omogućava i zaposlenje nakon završene tri godine studija. Nastavni plan i program je usklađen sa obrazovnim sistemom Crne Gore i sa savremenim tendencijama razvoja filoloških nauka u Evropskoj Uniji i stavlja značajan naglasak na upoznavanje studenata sa savremenim tendencijama filoloških nauka.


 

Vizija Filološkog fakulteta i studijskog programa za Engleski jezik i književnost je dа se kroz uže i šire lingvističko obrazovanje, nаučnoistrаživаčki rаd i učešće u rаzvoju društvene zаjednice, omogući poštovanje nаjviših аkаdemskih stаndаrda i obezbijedi sticаnje znаnjа i vještinа iz oblasti filologije.

Cilj studijskog programa Engleski jezik i književnost je da se studentima omogući sticanje znanja i vještina u oblasti lingvistike i književnosti. Pored usko stručnih znanja iz oblasti lingvistike, nastavni plan i program studijskog programa Engleski jezik i književnost pretpostavlja i obrazovanje studenata iz oblasti književnosti, britanske i američke anglosaksonske kulture i kulture govora na maternjem jeziku, primijenjene lingistike, sociolingvistike, diskursa i kulture, jezičkih pejzaža, u cilju osnaživanja saznajnih procesa, kao i formiranju elite društveno-humanističke orijentacije.

budite dio istorije budućnosti