Predmeti

Opšti smjer - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FFSE1
Savremeni engleski jezik 1
FFSE1 10
Da
FFEJ1
Engleski jezik 1 (Fonetika i fonologija engleskog jezika)
FFEJ1 5
Da
FFEK1
Engleska književnost 1
FFEK1 4
Da
FFBK1
Britanska kultura 1
FFBK1 3
Da
FFUL1
Uvod u lingvistiku
FFUL1 3
Da
FFIJ1
Italijanski jezik 1
FFIJ1 5
Ne
FFNJJ
Njemački jezik
FFNJJ 5
Ne
FFŠJ 1
Španski jezik 1
FFŠJ 1 5
Ne
FFFJ1
Francuski jezik 1
FFFJ1 5
Ne
Opšti smjer - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FFSE2
Savremeni engleski jezik 2
FFSE2 10
Da
FFEJ2
Engleski jezik 2 (Morfologija engleskog jezika)
FFEJ2 5
Da
FFEK2
Engleska književnost 2
FFEK2 4
Da
FFBK2
Britanska kultura 2
FFBK2 3
Da
FFKG1
Kultura govora
FFKG1 3
Da
FFIJ2
Italijanski jezik 2
FFIJ2 5
Ne
FFNJJ2
Njemački jezik 2
FFNJJ2 5
Ne
FFŠJ1
Španski jezik 2
FFŠJ1 5
Ne
FFFJ2
Francuski jezik 2
FFFJ2 5
Ne
Opšti smjer - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FFSE3
Savremeni engleski jezik 3
FFSE3 10
Da
FFEJ3
Engleski jezik 3 (Sintaksa engleskog jezika)
FFEJ3 5
Da
FFEK3
Engleska književnost 3
FFEK3 4
Da
FFAAK1
Američka anglosaksonska kultura 1
FFAAK1 3
Da
FFGMJ1
Gramatika maternjeg jezika 1 - Morfologija
FFGMJ1 3
Da
FFIJ3
Italijanski jezik 3
FFIJ3 5
Ne
FFNJJ3
Njemački jezik 3
FFNJJ3 5
Ne
FFŠJ3
Španski jezik 3
FFŠJ3 5
Ne
FFFJ3
Francuski jezik 3
FFFJ3 5
Ne
Opšti smjer - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FFSE4
Savremeni engleski jezik 4
FFSE4 10
Da
FFEJ4
Engleski jezik 4 (Sintaksa engleskog jezika 2)
FFEJ4 5
Da
FFEK4
Engleska književnost 4
FFEK4 4
Da
FFAAK2
Američka anglosaksonska kultura 2
FFAAK2 3
Da
FFGMJ2
Gramatika maternjeg jezika 2 - Sintaksa
FFGMJ2 3
Da
FFIJ4
Italijanski jezik 4
FFIJ4 5
Ne
FFNJJ4
Njemački jezik 4
FFNJJ4 5
Ne
FFŠJ4
Španski jezik 4
FFŠJ4 5
Ne
FFFJ4
Francuski jezik 4
FFFJ4 5
Ne
Opšti smjer - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FFSE5
Savremeni engleski jezik 5
FFSE5 10
Da
FFAK1
Američka književnost 1
FFAK1 5
Da
FFUPTP
Uvod u prevođenje: teorije prevođenja
FFUPTP 3
Da
FFPLNSJ
Primijenjena lingvistika i nastava stranih jezika
FFPLNSJ 4
Da
FFDK
Diskurs i Kultura
FFDK 3
Da
FFIJ5
Italijanski jezik 5
FFIJ5 5
Ne
FFNJJ5
Njemački jezik 5
FFNJJ5 5
Ne
FFŠJ5
Španski jezik 5
FFŠJ5 5
Ne
FFFJ5
Francuski jezik 5
FFFJ5 5
Ne
Opšti smjer - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FFSE6
Savremeni engleski jezik 6
FFSE6 10
Da
FFAK2
Američka književnost 2
FFAK2 5
Da
FFPT
Prevođenje i tumačenje
FFPT 4
Da
FFSL
Sociolingvistika
FFSL 3
Da
FFJP
Jezički pejzaži
FFJP 3
Da
FFIJ6
Italijanski jezik 6
FFIJ6 5
Ne
FFNJJ6
Njemački jezik 6
FFNJJ6 5
Ne
FFŠJ6
Španski jezik 6
FFŠJ6 5
Ne
FFFJ6
Francuski jezik 6
FFFJ6 5
Ne
Nastavnički modul - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FFSE1
Savremeni engleski jezik 1
FFSE1 10
Da
FFEJ1
Engleski jezik 1 (Fonetika i fonologija engleskog jezika)
FFEJ1 5
Da
FFEK1
Engleska književnost 1
FFEK1 4
Da
FFBK1
Britanska kultura 1
FFBK1 3
Da
FFUL1
Uvod u lingvistiku
FFUL1 3
Da
FFIJ1
Italijanski jezik 1
FFIJ1 5
Ne
FFNJJ
Njemački jezik
FFNJJ 5
Ne
FFŠJ 1
Španski jezik 1
FFŠJ 1 5
Ne
FFFJ1
Francuski jezik 1
FFFJ1 5
Ne
Nastavnički modul - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FFSE2
Savremeni engleski jezik 2
FFSE2 10
Da
FFEJ2
Engleski jezik 2 (Morfologija engleskog jezika)
FFEJ2 5
Da
FFEK2
Engleska književnost 2
FFEK2 4
Da
FFBK2
Britanska kultura 2
FFBK2 3
Da
FFKG1
Kultura govora
FFKG1 3
Da
FFIJ2
Italijanski jezik 2
FFIJ2 5
Ne
FFNJJ2
Njemački jezik 2
FFNJJ2 5
Ne
FFŠJ1
Španski jezik 2
FFŠJ1 5
Ne
FFFJ2
Francuski jezik 2
FFFJ2 5
Ne
Nastavnički modul - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FFSE3
Savremeni engleski jezik 3
FFSE3 10
Da
FFEJ3
Engleski jezik 3 (Sintaksa engleskog jezika)
FFEJ3 5
Da
FFEK3
Engleska književnost 3
FFEK3 4
Da
FFAAK1
Američka anglosaksonska kultura 1
FFAAK1 3
Da
FFGMJ1
Gramatika maternjeg jezika 1 - Morfologija
FFGMJ1 3
Da
FFIJ3
Italijanski jezik 3
FFIJ3 5
Ne
FFNJJ3
Njemački jezik 3
FFNJJ3 5
Ne
FFŠJ3
Španski jezik 3
FFŠJ3 5
Ne
FFFJ3
Francuski jezik 3
FFFJ3 5
Ne
Nastavnički modul - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FFSE4
Savremeni engleski jezik 4
FFSE4 10
Da
FFEJ4
Engleski jezik 4 (Sintaksa engleskog jezika 2)
FFEJ4 5
Da
FFEK4
Engleska književnost 4
FFEK4 4
Da
FFAAK2
Američka anglosaksonska kultura 2
FFAAK2 3
Da
FFGMJ2
Gramatika maternjeg jezika 2 - Sintaksa
FFGMJ2 3
Da
FFIJ4
Italijanski jezik 4
FFIJ4 5
Ne
FFNJJ4
Njemački jezik 4
FFNJJ4 5
Ne
FFŠJ4
Španski jezik 4
FFŠJ4 5
Ne
FFFJ4
Francuski jezik 4
FFFJ4 5
Ne
Nastavnički modul - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FFSE5
Savremeni engleski jezik 5
FFSE5 10
Da
FFAK1
Američka književnost 1
FFAK1 5
Da
FFPLNSJ
Primijenjena lingvistika i nastava stranih jezika
FFPLNSJ 7
Da
FFDK
Diskurs i Kultura
FFDK 3
Da
FFIJ5
Italijanski jezik 5
FFIJ5 5
Ne
FFNJJ5
Njemački jezik 5
FFNJJ5 5
Ne
FFŠJ5
Španski jezik 5
FFŠJ5 5
Ne
FFFJ5
Francuski jezik 5
FFFJ5 5
Ne
Nastavnički modul - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FFSE6
Savremeni engleski jezik 6
FFSE6 10
Da
FFAK2
Američka književnost 2
FFAK2 5
Da
FFSL
Sociolingvistika
FFSL 3
Da
FFJP
Jezički pejzaži
FFJP 7
Da
FFIJ6
Italijanski jezik 6
FFIJ6 5
Ne
FFNJJ6
Njemački jezik 6
FFNJJ6 5
Ne
FFŠJ6
Španski jezik 6
FFŠJ6 5
Ne
FFFJ6
Francuski jezik 6
FFFJ6 5
Ne
Prevodilački modul - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FFSE1
Savremeni engleski jezik 1
FFSE1 10
Da
FFEJ1
Engleski jezik 1 (Fonetika i fonologija engleskog jezika)
FFEJ1 5
Da
FFEK1
Engleska književnost 1
FFEK1 4
Da
FFBK1
Britanska kultura 1
FFBK1 3
Da
FFUL1
Uvod u lingvistiku
FFUL1 3
Da
FFIJ1
Italijanski jezik 1
FFIJ1 5
Ne
FFNJJ
Njemački jezik
FFNJJ 5
Ne
FFŠJ 1
Španski jezik 1
FFŠJ 1 5
Ne
FFFJ1
Francuski jezik 1
FFFJ1 5
Ne
Prevodilački modul - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FFSE2
Savremeni engleski jezik 2
FFSE2 10
Da
FFEJ2
Engleski jezik 2 (Morfologija engleskog jezika)
FFEJ2 5
Da
FFEK2
Engleska književnost 2
FFEK2 4
Da
FFBK2
Britanska kultura 2
FFBK2 3
Da
FFKG1
Kultura govora
FFKG1 3
Da
FFIJ2
Italijanski jezik 2
FFIJ2 5
Ne
FFNJJ2
Njemački jezik 2
FFNJJ2 5
Ne
FFŠJ1
Španski jezik 2
FFŠJ1 5
Ne
FFFJ2
Francuski jezik 2
FFFJ2 5
Ne
Prevodilački modul - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FFSE3
Savremeni engleski jezik 3
FFSE3 10
Da
FFEJ3
Engleski jezik 3 (Sintaksa engleskog jezika)
FFEJ3 5
Da
FFEK3
Engleska književnost 3
FFEK3 4
Da
FFAAK1
Američka anglosaksonska kultura 1
FFAAK1 3
Da
FFGMJ1
Gramatika maternjeg jezika 1 - Morfologija
FFGMJ1 3
Da
FFIJ3
Italijanski jezik 3
FFIJ3 5
Ne
FFNJJ3
Njemački jezik 3
FFNJJ3 5
Ne
FFŠJ3
Španski jezik 3
FFŠJ3 5
Ne
FFFJ3
Francuski jezik 3
FFFJ3 5
Ne
Prevodilački modul - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FFSE4
Savremeni engleski jezik 4
FFSE4 10
Da
FFEJ4
Engleski jezik 4 (Sintaksa engleskog jezika 2)
FFEJ4 5
Da
FFEK4
Engleska književnost 4
FFEK4 4
Da
FFAAK2
Američka anglosaksonska kultura 2
FFAAK2 3
Da
FFGMJ2
Gramatika maternjeg jezika 2 - Sintaksa
FFGMJ2 3
Da
FFIJ4
Italijanski jezik 4
FFIJ4 5
Ne
FFNJJ4
Njemački jezik 4
FFNJJ4 5
Ne
FFŠJ4
Španski jezik 4
FFŠJ4 5
Ne
FFFJ4
Francuski jezik 4
FFFJ4 5
Ne
Prevodilački modul - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FFSE5
Savremeni engleski jezik 5
FFSE5 10
Da
FFAK1
Američka književnost 1
FFAK1 5
Da
FFUPTP
Uvod u prevođenje: teorije prevođenja
FFUPTP 7
Da
FFDK
Diskurs i Kultura
FFDK 3
Da
FFIJ5
Italijanski jezik 5
FFIJ5 5
Ne
FFNJJ5
Njemački jezik 5
FFNJJ5 5
Ne
FFŠJ5
Španski jezik 5
FFŠJ5 5
Ne
FFFJ5
Francuski jezik 5
FFFJ5 5
Ne
Prevodilački modul - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FFSE6
Savremeni engleski jezik 6
FFSE6 10
Da
FFAK2
Američka književnost 2
FFAK2 5
Da
FFPT
Prevođenje i tumačenje
FFPT 7
Da
FFSL
Sociolingvistika
FFSL 3
Da
FFIJ6
Italijanski jezik 6
FFIJ6 5
Ne
FFNJJ6
Njemački jezik 6
FFNJJ6 5
Ne
FFŠJ6
Španski jezik 6
FFŠJ6 5
Ne
FFFJ6
Francuski jezik 6
FFFJ6 5
Ne