Predmeti

FFIJ2
Italijanski jezik 2

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Ne
Fond časova:
Smjer: Opšti smjer

1P + 1V, 3 ECTS

Angažovani predavači: