Predmeti

FFŠJ3
Španski jezik 3

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Ne
Fond časova:
Modul: Opšti smjer

1P + 1V, 3 ECTS

Angažovani predavači: