Predavači

Saradnik
dr Ivana Kovač Barett

Dr Ivana Kovač Barett je na Univerzitetu Donja Gorica  angažovana iz oblasti predmata Španski jezik na Filološkom fakultetu od 2019. godine a na predmetu Hispanska kultura na Fakultetu za kulturu i turizam od 2020. godine, dok u Centru za strane jezike ove visokoškolske institucije predaje od 2015. godine. Prethodno je, od 2006. do 2015. godine, bila zaposlena na Filološkom, odnosno Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore a osim rada sa studentima i istraživanjem, bavi se sudskim, usmenim i pisanim prevođenjem.

Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Odsjeku za španski jezik i hispanske književnosti a tokom osnovnih studija je bila višestruki stipendista Ministarstva inostranih poslova Vlade Španije te je tim prilikama pohađala kurseve i škole za hispaniste.

Naziv magistra filoloških nauka stekla je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranivši magistarsku tezu pod naslovom: „Kritički osvrt na jezičku politiku u Španiji“ 2010. godine, a na istom fakultetu je odbranila i doktorsku tezu „Sociolingüística Urbana: Estrategias de Cortesía Verbal en la Interacción Oral de la Comunidad Lingüística Urbana de Santo Domingo, República Dominicana“. Za potrebe rada na doktorskoj tezi sarađivala je sa univerzitetom Pontífica Universidad Católica Madre y Maestra de Santo Domingo, u Dominikanskoj Republici.

Kao stipendista Vlade Španije za postdiplomske studije, stekla je akademski naziv Eksperta za jezik i medije (Experto en Lenguaje y Medios de Comunicación) na Fakultetu za novinarstvo (Facultad de Ciencias de Información) državnog Univerziteta Komplutense (Universidad Complutense) u Madridu.

Kao stalni sudski tumač i prevodilac radila je i sarađivala sa brojnim najznačajnijim nacionalnim i internacionalnim organima (UN agencije, ambasade, institucije EU, državne organe, nevladin sektor) i bila član diplomatskih misija.

Učestvovala je na realizaciji međunarodnih naučno-istraživačkih projekata – Español en el mundo, Reflame.

Članica je međunarodnih stručnih udruženja.

Predsjednik  je ispitne komisije na ispitima DELE (Diplomas de español como lengua extranjera), organizovanim u saradnji sa Institutom Servantes iz Beograda.

Od 2018. godine je Počasni konzul Kraljevine Španije u Crnoj Gori, čime je postala prvi diplomata ove zemlje koji djeluje u Crnoj Gori i od tog perioda je pored svojih konzularnih obaveza koordinirala, organizovala ili prepoznala kao značajne brojne kulturne i sportske događaje i festivale, danas prepoznate i na nacionalnim i internacionalnim scenama (Ciklus filmova o Berlangi, Španski ženski film, Izložba fotografija, Međunarodni festival stripa, itd.)

dr Ivana Kovač Barett