Predmeti

FFŠJ 1
Španski jezik 1

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Ne
Fond časova:
Modul: Opšti smjer

1P + 1V, 5 ECTS

Angažovani predavači: