Predmeti

FFŠJ6
Španski jezik 6

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Ne
Fond časova:
Smjer: Opšti smjer

1P + 1V, 3 ECTS

Angažovani predavači: