Predmeti

FFŠJ1
Španski jezik 2

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Ne
Fond časova:
Modul: Prevodilački modul

1P + 1V, 5 ECTS

Angažovani predavači: