Predmeti

FFFJ4
Francuski jezik 4

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Ne
Fond časova:
Modul: Opšti smjer

0P+4V, 5ECTS

Angažovani predavači: