Predmeti

FFEJ3
Engleski jezik 3 (Sintaksa engleskog jezika)

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova:
Modul: Opšti smjer

(2P + 2V), 5 ECTS

Angažovani predavači: