Predmeti

FFIJ6
Italijanski jezik 6

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Ne
Fond časova:
Modul: Opšti smjer

1P + 1V, 3 ECTS

Angažovani predavači: