Predmeti

FFNJJ
Njemački jezik

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Ne
Fond časova:
Modul: Nastavnički modul

1P + 1V, 3 ECTS

Angažovani predavači: