Predmeti

FFNJJ6
Njemački jezik 6

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Ne
Fond časova:
Modul: Prevodilački modul

1P + 1V, 3 ECTS

Angažovani predavači: