Predmeti

FFFJ3
Francuski jezik 3

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Ne
Fond časova:
Modul: Prevodilački modul

0P+4V, 5ECTS

Angažovani predavači: