Predmeti

FFFJ5
Francuski jezik 5

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Ne
Fond časova:
Modul: Nastavnički modul

0P+4V, 5ECTS

Angažovani predavači: