Predmeti

FFNJJ2
Njemački jezik 2

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Ne
Fond časova:
Modul: Nastavnički modul

1P + 1V, 3 ECTS

Angažovani predavači: