Predmeti

FFNJJ4
Njemački jezik 4

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Ne
Fond časova:
Modul: Prevodilački modul

1P + 1V, 3 ECTS

Angažovani predavači: