Predmeti

FFFJ6
Francuski jezik 6

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Ne
Fond časova:
Modul: Prevodilački modul

0P+4V, 5ECTS

Angažovani predavači: