Predmeti

FFŠJ5
Španski jezik 5

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Ne
Fond časova:
Modul: Prevodilački modul

1P + 1V, 3 ECTS

Angažovani predavači: