Predmeti

FFFJ2
Francuski jezik 2

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Ne
Fond časova:
Modul: Opšti smjer

0P+4V, 5ECTS

Angažovani predavači: