Predmeti

FFFJ1
Francuski jezik 1

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Ne
Fond časova:
Modul: Nastavnički modul

0P+4V, 5 ECTS

Angažovani predavači: