Obavještenja

blog-img
Uspješno završen međunarodni naučni skup “Strani jezici struke: trendovi i perspektive”

Međunarodni naučni skup sa temom “Strani jezici struke: trendovi i perspektive” održan je od 17. do 18. septembra u Budvi. Skup je bio izuzetno uspješan i okupio je preko 100 istraživača na polju primijenjene lingvistike i nastave stranih jezika struke sa brojnih univerziteta iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Grčke, Poljske, Češke, Ukrajine, Mađarske, Francuske, Alžira, Tajlanda, Kine i drugih zemalja.

Predavači Filološkog fakulteta  Dragica Žugić, Jelena Pralas, Dragiša Vukotić, Lejla Zejnilović i Milena Nikolić su učestvovali u ovom skupu.

 

Međunarodni skup održan je u okviru Erasmus+ programa ReFLAME koji je finansiran od strane Evropske komisije a čiji je cilj reforma nastavnih planova i programa stranih jezika struke na univerzitetima u Crnoj Gori u cilju boljeg usklađivanja sa potrebama tržišta rada i međunarodnih mobilnosti studenata i zaposlenih. Projektom ReFLAME koordinira Filološki fakultet a sprovodi se kroz saradnju sa nacionalnim partnerima (Univerzitet Donja Gorica i Unverzitet Mediteran) kao i partnerskim institucijama iz Evropske Unije (Univerzitet za strance u Peruđi, Univerzitet u Varšavi i Sveučilište u Zagrebu).