Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
ORiJENTACIONA NASTAVA ZA NOVOUPISANU GENERACIJU

Orijentaciona nastava za studentkinje i studente prve godine, biće održana u četvrtak i petak, 15. i 16. septembra. Studenti i studentkinje su, po fakultetima, podijeljeni u tri grupe.

U priloženom fajlu su date grupe fakulteta, kao i raspored za svaku od njih. Molimo vas da pažljivo pročitate raspored za svoju grupu, za oba dana.

 

Filološki fakultet se nalazi u drugoj grupi sa Fakultetom pravnih nauka, Humanističkim studijama i Fakultetom umjetnosti

Povezani fajlovi: