Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
Odbrana master rada - kandidatkinja Sabina Caushi

Obavještenje

 

Dana 10.10.2023. godine masterantkinja Sabina Caushi će u Sali S12 sa početkom u 15.00 časova braniti master rad pod nazivom Izazovi nastave stranih jezika na univerzitetskom nivou tokom pandemije COVID-19 – Studija slučaja.