Obavještenja

Osnovne studije
Radionica O Sprečavanju I Borbi Protiv Rodno Zasnovanog Nasilja Za Studente I Godine

Obavještavaju se studenti I godine, da će u ponedjeljak 6. novembra 2023. godine sa početkom u 12.15h u amfiteatru A2 biti održana radionica o značaju Istanbulske konvencije. Prezentaciju će sprovesti NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić.

 

Istanbulska konvencija, poznata i kao Konvencija Savjeta Evrope o spriječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, predstavlja ključni pravni instrument koji ima za cilj borbu protiv svih oblika nasilja nad ženama i promovisanje rodne ravnopravnosti. Kroz prezentaciju je planirano da se predstave sadržaj i ključne odredbe Istanbulske Konvencije i kako se one mogu efikasno primjeniti na nacionalnom i međunarodnom nivou.
Cilj prezentacije je podizanje svijest o značaju ove konvencije i njenom potencijalnom uticaju na društvo.
Prisustvo studentkinja i studenata I godine je obavezno.