Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
RASPORED ZA JEDANAESTU SEDMICU NASTAVE NA OSNOVNIM STUDIJAMA (ljetnji semestar) (ažurirana verzija)

Poštovane studentkinje i studenti,

U prilogu ovog obavještenja možete naći najnoviju verziju rasporeda za jedanaestu sedmicu nastave na osnovnim studijama (22. - 26. april) sa naglaskom na izmjene za četvrtak i petak.