Obavještenja

Osnovne studije
Master rad na uvid javnosti

OBAVJEŠTENJE

Master rad pod nazivom Značaj i upotrebe komunikativnih zadataka u nastavi stranih jezika za odrasle kandidatkinje Maše Milatović nalazi se u biblioteci Univerziteta na uvid javnosti 15 dana od datuma objavljivanja ovog obavještenja.