Obavještenja

blog-img
Konkurs za upis na master studije

Konkurs traje dvije sedmice od dana oglašavanja. Prijem dokumenata je u kancelariji Filološkog fakulteta na prvom spratu, radnim danima od 10:00 do 14:00.

 

KONKURS

 

Za upis na postdiplomske akademske master studije, studijski program ENGLESKI JEZIK (nastavnički i prevodilački modul) u dvogodisnjem trajanju, obima 120 ECTS.

 

Pravo na konkurs imaju kandidati koji su završili osnovne studije (Bachelor diploma, 180 ECTS) ili specijalisticke studije Engleskog jezika i književnosti (diploma specijaliste, 240 ECTS).

 

Dokumenta potrebna za upis:

- uvjerenje o prethodno završenim studijama,

- kopija lične karte,

- dvije fotografije.

 

Konkurs traje dvije sedmice od dana oglašavanja. Prijem dokumenata je u kancelariji Filološkog fakulteta na prvom spratu, radnim danima od 10.00 do 14.00.

 

Kontakt osoba: Dragiša Vukotić

tel. 020 410 702

email: dragisa.vukotic@udg.edu.me