Obavještenja

blog-img
Najava međunarodne naučne konferencije posvećene stranim jezicima struke u okviru E+ projekta ReFLAME

U okviru CBHE projekta ReFLAME u kojem učestvuje Filološki fakultet Univerziteta Donja Gorica održaće se međunarodna naučna konferencija pod nazivom: "Language for specific purposes: trends and perspectives". Skup će se održati 17. i 18. septembra 2021. u Budvi, a organizuje se kroz saradnju sa Univerzitetom Crne Gore i Univerzitetom Mediteran i partnerskim institucijama iz EU: Univerzitetom za strance u Peruđi (Italija), Univerzitetom u Varšavi (Poljska) i Sveučilištem u Zagrebu (Hrvatska).

Cilj konferencije je predstavljanje najnovijih naučnih rezultata iz istraživanja na polju stranih jezika struke s posebnim akcentom na potrebu usklađivanja kurikuluma i nastavnih praksi u cilju povećavanja studentskih mobilnosti i internacionalizacije akademskog iskustva, te postizanja veće konkurentnosti na lokalnom i međunarodnom tržištu rada koje sve više kao jednu od bazičnih poslovnih kompetencija prepoznaje vladanje stranim jezikom specifične struke na naprednom nivou. Više detalja o ovoj konferenciji možete naći u propratnom pismu iz priloga.