Obavještenja

blog-img
Uspješno realizovana ljetnja škola

Filološki fakultet Univerziteta Donja Gorica je uspješno realizovao ljetnju školu engleskog jezika struke iz oblasti Političkih nauka, diplomatije i međunarodnih odnosa koji se organizuje u okviru Erasmus + projekta ReFLAME (Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro) kojim koordinira Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore u saradnji sa nacionalnim partnerima - Univerzitetom Donja Gorica i Univerzitetom Mediteran, i EU partnerima - Univerzitetom u Varšavi, Univerzitetom za strance u Peruđi i Sveučilištem u Zagrebu, a finansira ga Evropska komisija.

Za ovaj kurs korišćen je novi udžbenik koji je ujedno i prvi opipljivi proizvod prve faze projekta ReFLAME. Ljetnja škola je zapravo bila prilika da se udžbenik koji već dobio odlične recenzije evropskih partnera na projektu, testira i u praksi. Novi udžbenik pokazao se kao adekvatno sredstvo pomoću koga, uz odgovarajući nastavni pristup, kroz zanimljive i korisne pisane tekstove, audio i video zapise, studenti sa lakoćom postižu zadate ishode usko povezane sa praktičnom primjenom engleskog jezika u profesionalne svrhe. 

Sljedećim polaznicima  uručeni su sertifikati: Danilo Bulatović, Edina Osmanović, Nikolina Radonjić, Anđela Radetić, Maša Milatović, Sanja Crvenica, Teodora Marković, Hamdija Begović, Žana Vujović Aldo Vlahovljak.

Povezane foto-galerije: