Obavještenja

Konkurs za izbor u akademsko zvanje

Filološki fakultet raspisuje konkurs za izbor u akademsko zvanje vanrednog profesora
za jednog nastavnika za oblast Anglistika.

Tekst konkursa možete naći u sekciji Download, folder Konkursi.