Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Jelena Pralas

Prof. dr Jelena Pralas vanredna je profesorica u oblasti Engleske književnosti i Prevodilaštva. Na Filološkom fakultetu Univerziteta Donja Gorica zaposlena je od 2019. godine. Od 1995. do 2019. godine bila je zaposlena na Univerzitetu Crne Gore, na Institutu za strane jezike, a zatim na Filološkom fakultetu, gdje je u različitim zvanjima učestvovala u nastavi engleske književnosti, usmenog i pisanog prevođenja, teorije prevođenja, te engleskog jezika struke za studente nematičnih fakulteta, prvenstveno Pravnog i Ekonomskog.

 

Svoje univerzitetsko obrazovanje je započela na Sveučilištu Josipa Juraja Štrosmajera u Osijeku u Hrvatskoj, a nastavila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gdje je 1995. godine stekla zvanje profesora engleskog jezika i književnosti. Na istom fakultetu je 2002. godine stekla akademski naziv magistra književnih nauka, odbranivši magistarsku tezu pod naslovom „Egzili unutrašnji i spoljašnji – život i romani Idit Vorton i Virdžinije Vulf“, a 2011. godine odbranila i doktorsku disertaciju „Prevođenje kulturoloških obrazaca u prozi Džulijana Barnsa“ i stekla naziv doktora književnih nauka. Redovno učestvuje na aktivnostima usavršavanja znanja i projektima, a članica je niza stručnih udruženja i osnivač i predsjednica Crnogorskog udruženja tumača. 

 

Uz predani istraživački rad  i rad sa studentima, prof. dr Jelena Pralas bavi se pisanim i usmenim prevođenjem u kome je ostvarila zapažene rezultate. Akreditovani je usmeni i pisani prevodilac za najznačajnije međunarodne institucije, uključujući institucije Evropske Unije, Savjet Evrope, NATO Savez, UN agencije i mnoge druge, a svoje bogato praktično iskustvo u ovoj oblasti koristi u radu sa studentima i u svojim istraživanjima.

 

NAJZNAČAJNIJI NAUČNI RADOVI

 

 • Đukić M. i Pralas J. (2022) Višeglasni paratekst prijevoda romana Parsifal i Književna smotra Vol. LVI/2022, br. 204 (2), pp. 75-83. ISSN 0455-0463 (SSCI, A&HCI)

 

 • Pralas J. and Kusovac O. (2017) Flaubert's Parrot: Transfiction in Disguise or Geoffrey Braithwaite's Quest for the Invariant. Translation and Interpreting Studies 12, No 3, pp. 449-468. ISSN 1932-2798 (SSCI, A&HCI)

 

 • Pralas J. (2018) Politika i prevođenje: uloga prevodioca u prevođenju romana Bodljikavo prase Džulijana Barnsa. Lingua Montenegrina, XI, Vol. I, No. 21, pp. 89 – 106. ISSN 1800-7007

 

 • Kusovac O. and Pralas J. (2017) Repetition as Trapped Emotion in Tennessee Williams’s Play The Glass Menagerie. Studia Anglica Posnaniensia 51, No. 4, pp. 29 – 51. ISSN 0081-6272, 2082-5102 (SCOPUS)

 

 • Lakić, I. and Pralas, J. (2016). Translation Training for the EU: The Case of Montenegro. Current Trends in Translation Teaching and Learning E, Vol. 2016, No. 3, pp. 87-118. ISSN 2342-7205. (Emerging Source Citation Index)

 

 • Pralas J. (2014) Using Mini Team Projects in Translation Classes to Achieve Competences Defined in the EMT Reference Framework, Third Iatis Regional Workshop in Western Balkans on Translator and Interpreting Training. Novi Sad, 25 – 26. Septembar 2014. Zbornik: Topics in Translator and Interpreting Training, ed. Borislava Eraković, Marija Todorova, Novi Sad, ISBN 978-86-6065-299-9

 

 • Pralas. (2012) Translating French Culture-Specific Items in Julian Barnes’s Flaubert’s Parrot. Facta Universitatis (Series Linguistic and Literature). Niš. No. 1, ISSN 0354 – 4702

 

 • Pralas (2011) Post-komunistički svijet u romanu Bodljikavo prase Džulijana Barnsa. Riječ, nova serija br.6, Institut za jezik i književnost Filozofskog fakulteta, Nikšić
 • Pralas. (2010) Elements of Culture(s) in 'The Porcupine' by Julian Barnes, u Challenges in Translation, ed. by Hortensia Parlog, Luminita Frentiu, Loredana Fratila, Editura Universitatii de Vest, Timisoara, str. 39 – 49, ISBN 978-973-125

 

 • Pralas. (2009) Žensko u pismu Idit Vorton, u Size Zero/Mala mjera, ed. A. Nikčević-Batrićević i M. Knežević, Pobjeda, Podgorica, pp. 65-72, ISBN 978-86-309-0278-9, COBISS.CG- ID 14251024

 

 • Pralas. (2004) Psihoanaliza i feminizam u romanu Kuća veselja Idit Vorton, Književna kritika danas – Zbornik u čast 25 godina Instituta za strane jezike u Podgorici, Podgorica, str. 463-480, COBISS.CG-ID 8124944

 

 • Pralas. (1999) Bridžit Džouns – Lili Brisko današnjice (položaj žene u britanskom društvu od viktorijanskog doba do današnjih dana), Vladimiru Sekuliću u čast – Zbornik radova, Institut za strane jezike, Podgorica, str. 247 – 264, ISBN 86-81039-41-5

 

 

 

 

 

 

dr Jelena Pralas