Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Jelena Pralas

Doc dr Jelena Pralas rođena je u Osijeku u Republici Hrvatskoj, gdje je nakon završene opšte gimnazije, 1990. godine započela studije na Sveučilištu Josipa Juraja Štrosmajera koje je nastavila i završila sa visokim prosjekom na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Akademski naziv magistra književnih nauka stekla je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2002. godine odbranivši magistarsku tezu pod naslovom „Egzili unutrašnji i spoljašnji – život i romani Idit Vorton i Virdžinije Vulf“,  a na istom fakultetu odbranila je 2011. godine  i doktorsku disertaciju pod naslovom „Prevođenje kulturoloških obrazaca u prozi Džulijana Barnsa“, stekavši naziv doktora književnih nauka.

Od 1995. do 2019. godine radila je na Institutu za strane jezike u Podgorici (pripojen  posljednih godina Filološkom fakultetu UCG) u nastavi engleskog jezika struke dominantno na Pravnom i Ekonomskom fakultetu i zajedno sa timom Instituta aktivno učestvovala u osmišljavanju i realizaciji osnovnih i master studija Prevodilaštva, gdje je predavala Englesku književnost, Teoriju prevođenja i predmete iz prevodilačke struke. U svom naučnom i pedagoškom radu u oblasti Studija prevođenja koristi svoje bogato praktično prevodilačko iskustvo koje je stekla kao simultani i konsekutivni prevodilac akreditovan kod domaćih i međunarodnih institucija (EU, Savjet Evrope, NATO, UN).

dr Jelena Pralas