Predavači

Asistent
dr Vladimir Vujošević

Vladimir Vujošević, rođen 30. 08. 1986. godine u Podgorici, Filološku gimnaziju završio je u Podgorici, a studije filozofije na Filozofskom fakultetu u Beogradu (teza: Vitgenštajn o tjelesnim osjetima i privatnom jeziku). Doktorske akademske studije završio je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranivši rad Gotski motivi u prozi Fleneri O'Konor (pod mentorstvom prof. dr Radojke Vukčević). Služi se engleskim i francuskim jezikom. Oblasti interesovanja i istraživanja: anglofoni modernizam, kulturna istorija reformacije, filozofija književnosti, estetika, gotika kao estetička kategorija.

Izabrane publikacije:

Vujošević, V. (2021). Djevičina odaja: Lauretanske litanije u Joyceovu Portretu umjetnika u mladosti. Književna smotra, 53 (199(1)), 45-53. (A&HCI);

Vujošević, V. (2019). Jedna od onih krvavih priča: žanrovski identitet proze Flannery O'Connor. Književna smotra, 51 (191(1)), 51-60. (A&HCI);

 

dr Vladimir Vujošević