Predavači

Asistent
dr Vladimir Vujošević

Vladimir Vujošević, rođen 30. 08. 1986. godine u Podgorici, Filološku gimnaziju završio je u Podgorici, a studije filozofije (sa prosječnom ocjenom 9,24) na Filozofskom fakultetu u Beogradu (teza: Vitgenštajn o tjelesnim osjetima i privatnom jeziku). Doktorske akademske studije završio je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (sa prosječnom ocjenom 10), odbranivši rad Gotski motivi u prozi Fleneri O'Konor (pod mentorstvom prof. dr Radojke Vukčević). Služi se engleskim i francuskim jezikom. Oblasti interesovanja i istraživanja: proza Fleneri O'Konor i Vilijama Foknera, predstave sakralnog u savremenoj anglofonoj književnosti i popularnoj kulturi, anglofoni modernizam, kulturna istorija reformacije, gotika kao estetička kategorija. Na UDG-ju je angažovan na predmetima Američka književnost 1 i Američka književnost 2.

Izabrane publikacije (SCI/SCIE/SSCI/A&HCI):

Vujošević, V. (2021). 'Djevičina odaja: Lauretanske litanije u Joyceovu Portretu umjetnika u mladosti.' Književna smotra, 53 (199(1)), 45-53.

Vujošević, V. (2019). 'Jedna od onih krvavih priča: žanrovski identitet proze Flannery O'Connor.' Književna smotra, 51 (191(1), 51-60.

dr Vladimir Vujošević