Predmeti

FFTK
Teorija književnosti

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 3
Obavezan: Ne
Fond časova:
Smjer: Opšti smjer

(1P + 1V), 3 ECTS.

Angažovani predavači: