Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
Studijska posjeta profesora Filološkog fakulteta Univerzitetu u Varšavi u okviru Erasmus + projekta ReFLAME

U okviru Erasmus+ projekta ReFLAME ,čiji je nacionalni partner Filološki fakultet, uspješno je ostvarena i druga u nizu studijskih posjeta evropskim partnerskim univerzitetima.

Profesori Filološkog fakulteta Univerziteta Donja Gorica -  prof. dr Dragica Žugić, dr Dragiša Vukotić i mr Milena Nikolić, zajedno sa kolegama sa Univerziteta Crne Gore (koji je rukovodilac projekta) i Univerziteta Mediteran, imali su priliku da u periodu od 4. do 8. aprila studijski borave na Univerzitetu u Varšavi i da se detaljnije upoznaju sa različitim aspektima organizacije studijskih programa na Fakultetu za primijenjenu lingvistiku i na Fakultetu za strane jezike.

Poljske kolege pripremile su veoma sadržajan program studijske posjete, koji je uključio sastanke sa prodekanima pomenutih fakulteta, predstavnicima i rukovodiocima različitih studijskih programa, predstavnicima univerzitetskog Centra za jezičku certifikaciju i Škole za strane jezike, kao i Centralne univerzitetske kancelarije za inkluziju studenata sa posebnim potrebama.

Osim toga, u okviru studijske posjete upriličen je i okrugli sto na kome su se razmijenila iskustva vezana posebno za nastavu stranog jezika struke na univerzitetima. Tom prilikom, kolege sa crnogorskih univerziteta upoznate su sa izuzetnim značajem koji se na Univerzitetu u Varšavi pridaje nastavi stranih jezika, koja se, u skladu sa smjernicama Evropske unije, odvija na svim fakultetima bez izuzetka i to kroz obavezna četiri semestra.

Razmjeni iskustava vezanih za nastavu stranih jezika struke, posebno je doprinijela i mogućnost kolega sa crnogorskih univerziteta da opserviraju časove iz predmeta Prevođenje pravnih tekstova i Metodike nastave stranog jezika struke.

Program studijske posjete obuhvatio je i sastanak sa koordinatorom Erasmus kancelarije Fakulteta za primijenjenu lingvistiku i posjetu impozantnoj Univerzitetskoj biblioteci.

Korisna razmjena iskustava kroz veoma sadržajan program studijske posjete, kao i izuzetna ekspertiza poljskih kolega u pogledu didaktike stranih jezika i translatologije, ukazali su na moguće smjernice za dalje unapređenje nastave stranih jezika na Univerzitetu Donja Gorica.