Novosti sa fakulteta

Osnovne studije
Odbrana master rada - kandidatkinja Egzona Jahović
22
Apr
'24
Osnovne studije
RASPORED ZA JEDANAESTU SEDMICU NASTAVE NA OSNOVNIM STUDIJAMA (ljetnji semestar) (ažurirana verzija)
20
Apr
'24
Osnovne studije
Ideje i karakter - raspored takmičenja na I godini
19
Apr
'24
Osnovne studije
RASPORED ISPITA -  PRVI I DRUGI POPRAVNI ROK - LJETNJI SEMESTAR 2023/2024 GODINE (AŽURIRANA VERZIJA)
19
Apr
'24
Osnovne studije
RASPORED ISPITA  - PRVI I DRUGI POPRAVNI ROK - LJETNJI SEMESTAR 2023/2024. GODINE
15
Apr
'24
Osnovne studije
RASPORED ZA DESETU SEDMICU NASTAVE NA OSNOVNIM STUDIJAMA (ljetnji semestar)
12
Apr
'24
Osnovne studije
RASPORED DRUGIH KOLOKVIJUMA I ZAVRŠNIH ISPITA NA OSNOVNIM STUDIJAMA - redovni rok
9
Apr
'24
Osnovne studije
RASPORED ZA DEVETU SEDMICU NASTAVE NA OSNOVNIM STUDIJAMA (ljetnji semestar) - ažurirana verzija
6
Apr
'24
Osnovne studije
RASPORED ZA DEVETU SEDMICU NASTAVE NA OSNOVNIM STUDIJAMA (ljetnji semestar)
5
Apr
'24
Osnovne studije
Master rad na uvid javnosti
2
Apr
'24
Master rad na uvid javnosti
2 Apr '24
Master rad pod nazivom SAVREMENE TEHNOLOGIJE U NASTAVI: APLIKACIJE ZA UČENJE STRANIH JEZIKA kandidatkinje Egzone Jahović nalazi se u biblioteci na uvid javnosti 15 dana od datuma objavljivanja ovog obavještenja.
Saznajte više