Obavještenja

blog-img
Najava Međunarodne konferencije na temu savremenih tokova u proučavanju i nastavi stranih jezika struke

Zadovoljstvo nam je što možemo da najavimo Međunarodnu konferenciju Jezik za posebne svrhe: trendovi i perspektive (Language for Specific Purposes: Trends and Perspectives) koja će se održati u Budvi od 17. do 18. septembra, a koja za temu ima savremene tokove u proučavanju i nastavi stranih jezika struke.

 

Ova konferencija se organizuje u okviru projekta Erasmus+ ReFLAME, kojim koordinira Filološki fakultet (Univerzitet Crne Gore) u partnerstvu sa Univerzitetom Donja Gorica i Univerzitetom Mediteran sa crnogorske strane i Univerzitetom za strance iz Peruđe, Univerzitetom u Varšavi i Sveučilištem u Zagrebu sa strane EU.

Fokusirana na potrebe uspostavljanja što bolje veze između potreba akademske zajednice i tržišta rada, ova konferencija je nastala s ciljem da se obezbijedi međunarodna razmjena iskustava, znanja i rezultata u teoriji, metodologiji i praksi nastave stranih jezika struke.

Srećni smo je što je konferencija izazvala interesovanje naučnika iz ove oblasti i okupila veliki broj kolega iz cijelog svijeta koji će predstaviti rezultate svojih istraživanja i projekata i što ćemo biti u prilici da razmijenimo iskustva dobre prakse u različitim oblastima proučavanja stranih jezika struke.