Predavači

Asistent
mr Milena Nikolić

Milena Nikolić – Biografija Milena Nikolić je rođena 17. februara 1991. godine u Nikšiću gdje je završila osnovnu i srednju školu. Akademske 2010/2011. godine upisuje Filozofski (sada Filološki fakultet) u Nikšiću. Tokom studija 4 puta je bila dobitnik Nagrade Filološkog fakulteta Uz to, bila je i stipendista Ministarstva prosvjete. U decembru 2017. godine magistrirala je na temu Analiza grešaka u slaganju vremena u nastavi engleskog jezika u srednjim školama. Doktorantkinja je Filološkog fakulteta u Beogradu, čiji je doktorski studij upisala u oktobru 2018. godine. Kao asistentkinja u nastavi na Univerzitetu Donja Gorica angažovana je na predmetima savremeni engleski jezik (obrada teksta i prevod) i uvod u opštu lingvistiku. Od 2019. godine je koordinatorka osnovnih studija Filološkog fakulteta.

Učestvovala je u realizaciji Erasmus+ projekta: Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro, (ReFLAME), (https://www.reflame.ucg.ac.me/). U sklopu njega je bila koautorka udžbenika REFLAME YOUR ENGLISH FOR POLITICAL SCIENCE AND DIPLOMACY - A transition course from General English to English for Political Science and Diplomacy.

 

mr Milena Nikolić